ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | جوایز اشپیل

5تیر 1399 | 01:08

دیدگاه شما

درحال ثبت اطلاعات....

یک دیدگاه

ویدئوهای مرتبط

ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | نحوه‌ی کار با پلت فرم‌های تجربه‌ی دیجیتال بردگیم‌ها
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | نحوه‌ی کار با پلت فرم‌های تجربه‌ی دیجیتال بردگیم‌ها

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

28 مهر 1399 | 15:46
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | آموزش غرفه گردی در نمایشگاه
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | آموزش غرفه گردی در نمایشگاه

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

1 آبان 1399 | 20:26
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | آنتوان باوزا
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | آنتوان باوزا

سری برنامه‌های Road to Essen از برنامه‌های ویژه‌ی نمایشگاه اشپیل دیجیتال ۲۰۲۰ بازی مدیا است که هدف آن‌ها آشنایی هرچه‌ بیشتر مخاطبان با سرگذشت جمعی از افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ فعال در صنعت بازی‌های رومیزی است. در این سری برنامه‌ها تلاش بر آن است که روایتی از چگونگی رشد و ترقی این افراد و یا کمپانی‌ها ارائه گردد.

28 مهر 1399 | 00:58
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | بررسی حضور شرکت‌های ایرانی در اشپیل دیجیتال 2020
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | بررسی حضور شرکت‌های ایرانی در اشپیل دیجیتال 2020

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

4 آبان 1399 | 13:53
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | جوایز اشپیل
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | جوایز اشپیل

سری برنامه‌های Road to Essen از برنامه‌های ویژه‌ی نمایشگاه اشپیل دیجیتال ۲۰۲۰ بازی مدیا است که هدف آن‌ها آشنایی هرچه‌ بیشتر مخاطبان با سرگذشت جمعی از افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ فعال در صنعت بازی‌های رومیزی است. در این سری برنامه‌ها تلاش بر آن است که روایتی از چگونگی رشد و ترقی این افراد و یا کمپانی‌ها ارائه گردد.

28 مهر 1399 | 00:58
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | تحلیل اخبار روز اول نمایشگاه (بخش اول)
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | تحلیل اخبار روز اول نمایشگاه (بخش اول)

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

1 آبان 1399 | 20:02
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | کمپانی Portal
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | کمپانی Portal

سری برنامه‌های Road to Essen از برنامه‌های ویژه‌ی نمایشگاه اشپیل دیجیتال ۲۰۲۰ بازی مدیا است که هدف آن‌ها آشنایی هرچه‌ بیشتر مخاطبان با سرگذشت جمعی از افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ فعال در صنعت بازی‌های رومیزی است. در این سری برنامه‌ها تلاش بر آن است که روایتی از چگونگی رشد و ترقی این افراد و یا کمپانی‌ها ارائه گردد.

28 مهر 1399 | 09:37
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | بازی‌های نقش آفرینی (RPG)
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | بازی‌های نقش آفرینی (RPG)

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

29 مهر 1399 | 19:23
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | الکساندر فیستر
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | الکساندر فیستر

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

29 مهر 1399 | 15:33
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | در کنفرانس اطلاع رسانی چه گذشت؟
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | در کنفرانس اطلاع رسانی چه گذشت؟

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

29 مهر 1399 | 08:28
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | کمپانی KOSMOS
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | کمپانی KOSMOS

سری برنامه‌های Road to Essen از برنامه‌های ویژه‌ی نمایشگاه اشپیل دیجیتال ۲۰۲۰ بازی مدیا است که هدف آن‌ها آشنایی هرچه‌ بیشتر مخاطبان با سرگذشت جمعی از افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ فعال در صنعت بازی‌های رومیزی است. در این سری برنامه‌ها تلاش بر آن است که روایتی از چگونگی رشد و ترقی این افراد و یا کمپانی‌ها ارائه گردد.

28 مهر 1399 | 00:58
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | بررسی رخدادهای مرتبط با بازی‌های نقش آفرینی RPG
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | بررسی رخدادهای مرتبط با بازی‌های نقش آفرینی RPG

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

4 آبان 1399 | 18:43