ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | در کنفرانس اطلاع رسانی چه گذشت؟

5تیر 1399 | 01:08

دیدگاه شما

درحال ثبت اطلاعات....

یک دیدگاه

ویدئوهای مرتبط

ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | جوایز اشپیل
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | جوایز اشپیل

سری برنامه‌های Road to Essen از برنامه‌های ویژه‌ی نمایشگاه اشپیل دیجیتال ۲۰۲۰ بازی مدیا است که هدف آن‌ها آشنایی هرچه‌ بیشتر مخاطبان با سرگذشت جمعی از افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ فعال در صنعت بازی‌های رومیزی است. در این سری برنامه‌ها تلاش بر آن است که روایتی از چگونگی رشد و ترقی این افراد و یا کمپانی‌ها ارائه گردد.

28 مهر 1399 | 00:58
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | نحوه‌ی کار با پلت فرم‌های تجربه‌ی دیجیتال بردگیم‌ها
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | نحوه‌ی کار با پلت فرم‌های تجربه‌ی دیجیتال بردگیم‌ها

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

28 مهر 1399 | 15:46
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | آموزش غرفه گردی در نمایشگاه
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | آموزش غرفه گردی در نمایشگاه

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

1 آبان 1399 | 20:26
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | آنتوان باوزا
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | آنتوان باوزا

سری برنامه‌های Road to Essen از برنامه‌های ویژه‌ی نمایشگاه اشپیل دیجیتال ۲۰۲۰ بازی مدیا است که هدف آن‌ها آشنایی هرچه‌ بیشتر مخاطبان با سرگذشت جمعی از افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ فعال در صنعت بازی‌های رومیزی است. در این سری برنامه‌ها تلاش بر آن است که روایتی از چگونگی رشد و ترقی این افراد و یا کمپانی‌ها ارائه گردد.

28 مهر 1399 | 00:58
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | بررسی حضور شرکت‌های ایرانی در اشپیل دیجیتال 2020
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | بررسی حضور شرکت‌های ایرانی در اشپیل دیجیتال 2020

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

4 آبان 1399 | 13:53
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | کمپانی KOSMOS
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | کمپانی KOSMOS

سری برنامه‌های Road to Essen از برنامه‌های ویژه‌ی نمایشگاه اشپیل دیجیتال ۲۰۲۰ بازی مدیا است که هدف آن‌ها آشنایی هرچه‌ بیشتر مخاطبان با سرگذشت جمعی از افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ فعال در صنعت بازی‌های رومیزی است. در این سری برنامه‌ها تلاش بر آن است که روایتی از چگونگی رشد و ترقی این افراد و یا کمپانی‌ها ارائه گردد.

28 مهر 1399 | 00:58
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | تحلیل اخبار روز اول نمایشگاه (بخش اول)
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | تحلیل اخبار روز اول نمایشگاه (بخش اول)

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

1 آبان 1399 | 20:02
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | الکساندر فیستر
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | الکساندر فیستر

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

29 مهر 1399 | 15:33
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | کمپانی Portal
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | کمپانی Portal

سری برنامه‌های Road to Essen از برنامه‌های ویژه‌ی نمایشگاه اشپیل دیجیتال ۲۰۲۰ بازی مدیا است که هدف آن‌ها آشنایی هرچه‌ بیشتر مخاطبان با سرگذشت جمعی از افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ فعال در صنعت بازی‌های رومیزی است. در این سری برنامه‌ها تلاش بر آن است که روایتی از چگونگی رشد و ترقی این افراد و یا کمپانی‌ها ارائه گردد.

28 مهر 1399 | 09:37
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | تحلیل اخبار روز دوم نمایشگاه (بخش دوم)
پوشش رسانه‌ای اشپیل دیجیتال 2020 | تحلیل اخبار روز دوم نمایشگاه (بخش دوم)

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

2 آبان 1399 | 23:29
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | تاریخچه‌ی نمایشگاه اشپیل
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | تاریخچه‌ی نمایشگاه اشپیل

سری برنامه‌های Road to Essen از برنامه‌های ویژه‌ی نمایشگاه اشپیل دیجیتال ۲۰۲۰ بازی مدیا است که هدف آن‌ها آشنایی هرچه‌ بیشتر مخاطبان با سرگذشت جمعی از افراد سرشناس و کمپانی‌های بزرگ فعال در صنعت بازی‌های رومیزی است. در این سری برنامه‌ها تلاش بر آن است که روایتی از چگونگی رشد و ترقی این افراد و یا کمپانی‌ها ارائه گردد.

28 مهر 1399 | 00:58
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | بازی‌های نقش آفرینی (RPG)
ویژه برنامه اشپیل ۲۰۲۰ | بازی‌های نقش آفرینی (RPG)

پوشش رسانه‌ای رویداد جهانی اشپیل دیجیتال 2020 از رسانه‌ی بازی مدیا

29 مهر 1399 | 19:23