مقالات

#
چگونه بازی‌های رومیزی را به اطرافیانمان معرفی کنیم؟ (قسمت اول)

با معرفی حتی یک فرد جدید و علاقه‌مند کردن او به این سرگرمی و فعالیت، می‌توانید زندگی او را تغییر دهید و در بهترین حالت یک هم‌بازی جدی برای خودتان دست و پا کنید. پس با ما و این مطلب مهم همراه باشید.

#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت اول)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.

#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت ششم و پایانی)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.

منبع:
19 شهریور 1399 | 02:55
#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت چهارم)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.

منبع:
19 شهریور 1399 | 02:44
#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت سوم)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.

#
10 پیشنهاد برای آموزش بهتر بازی‌های رومیزی (قسمت دوم)

در این مطلب به سراغ مبحث آموزش می‌رویم و در کنار هم ببینیم برای آموزش صحیح بازیهای رومیزی به چه نکاتی باید توجه کنیم، از چه چیزهایی باید پرهیز و کنیم و چراها و باید و نبایدهای دیگر. پس همراه ما باشید.

#
چگونه بازی‌های رومیزی را به اطرافیانمان معرفی کنیم؟ (قسمت دوم و پایانی)

با معرفی حتی یک فرد جدید و علاقه‌مند کردن او به این سرگرمی و فعالیت، می‌توانید زندگی او را تغییر دهید و در بهترین حالت یک هم‌بازی جدی برای خودتان دست و پا کنید. پس با ما و این مطلب مهم همراه باشید.

#
10 تیپ شخصیتی بازیکنان روی اعصاب و راه‌های تعامل با آن‌ها (قسمت دوم)

در این سری مقالات تیپ‌های شخصیتی اذیت‌کننده را بررسی خواهیم کرد و راه‌های مواجه با آن‌ها را در کنار هم مرور می‌کنیم.

منبع: Bazimedia
29 شهریور 1399 | 05:44