مقالات

#
چگونه بازی‌های رومیزی را به اطرافیانمان معرفی کنیم؟ (قسمت اول)

با معرفی حتی یک فرد جدید و علاقه‌مند کردن او به این سرگرمی و فعالیت، می‌توانید زندگی او را تغییر دهید و در بهترین حالت یک هم‌بازی جدی برای خودتان دست و پا کنید. پس با ما و این مطلب مهم همراه باشید.

#
10 تیپ شخصیتی بازیکنان روی اعصاب و راه‌های تعامل با آن‌ها (قسمت دوم)

در این سری مقالات تیپ‌های شخصیتی اذیت‌کننده را بررسی خواهیم کرد و راه‌های مواجه با آن‌ها را در کنار هم مرور می‌کنیم.

منبع: Bazimedia
29 شهریور 1399 | 05:44
#
10 تیپ شخصیتی بازیکنان روی اعصاب و راه‌های تعامل با آن‌ها (قسمت سوم)

در این سری مقالات تیپ‌های شخصیتی اذیت‌کننده را بررسی خواهیم کرد و راه‌های مواجه با آن‌ها را در کنار هم مرور می‌کنیم.

منبع: Bazimedia
29 شهریور 1399 | 05:52
#
10 تیپ شخصیتی بازیکنان روی اعصاب و راه‌های تعامل با آن‌ها (قسمت چهارم)

در این سری مقالات تیپ‌های شخصیتی اذیت‌کننده را بررسی خواهیم کرد و راه‌های مواجه با آن‌ها را در کنار هم مرور می‌کنیم.

منبع: Bazimedia
29 شهریور 1399 | 06:06
#
10 تیپ شخصیتی بازیکنان روی اعصاب و راه‌های تعامل با آن‌ها (قسمت اول)

در این سری مقالات تیپ‌های شخصیتی اذیت‌کننده را بررسی خواهیم کرد و راه‌های مواجه با آن‌ها را در کنار هم مرور می‌کنیم.

منبع: Bazimedia
29 شهریور 1399 | 05:29
#
10 تیپ شخصیتی بازیکنان روی اعصاب و راه‌های تعامل با آن‌ها (قسمت پنجم و پایانی)

در این سری مقالات تیپ‌های شخصیتی اذیت‌کننده را بررسی خواهیم کرد و راه‌های مواجه با آن‌ها را در کنار هم مرور می‌کنیم.